Tài nguyên

 

Trang chủ

NHÓM NGHIÊN CỨU                                                                       

(của GS. Nguyễn Hoàng Lộc)

 

Lĩnh vực

Điều hòa chuyển hóa thứ cấp ở tế bào thực vật

Protein và enzyme tái tổ hợp

 

Thành viên

TS. Nguyễn Ngọc Lương, Viện NC Hoạt chất sinh học và Bộ môn CNSH

TS. Nguyễn Xuân Huy, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

TS. Nguyễn Đức Chung, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế

TS. Nguyễn Đức Huy, Viện Công nghệ sinh học, ĐH Huế 

TS. Nguyễn Bảo Hưng, Viện NC Hoạt chất sinh học

TS. Nguyễn Quang Đức Tiến, Viện NC Hoạt chất sinh học và Bộ môn SHUD

ThS. Nguyễn Hữu Nhân (nghiên cứu sinh)

ThS. Trương Thị Phương Lan (nghiên cứu sinh)

ThS. Đặng Thị Thanh Hà (nghiên cứu sinh)

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư (nghiên cứu sinh)

ThS. Lê Thị Hà Thanh (nghiên cứu sinh, Đại học Shizuoka, Nhật Bản)

ThS. Văn Thị Yến (nghiên cứu sinh, Đại học Kỹ thuật Dresden, Đức)

ThS. Võ Đức Hoàng

ThS. Dương Đức Hoàng Sinh 

ThS. Trần Thúy Lan

 

Nhóm nghiên cứu công nghệ gen (2004-2008)

 

Trước

Giảng viên  

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Công trình khoa học

Sản phẩm

Thư viện

Nhóm nghiên cứu

Hoạt động

Thông báo

 

 

 

 

 

 1999 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com