Thông tin cá nhân  

Họ và tên

CAO ĐĂNG NGUYÊN

Chức danh

Giảng viên chính

Sinh năm

1956

Chuyên môn

Hóa sinh học 

1981

Cử nhân, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  

1996

Thạc sĩ, Đại học Huế

2001

Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội

1-10/2004

Sau tiến sĩ (Dự án GDĐH), Đại học Goettingen, CHLB Đức

2010

Phó giáo sư, Đại học Huế

Liên hệ  

E-mail: caodangn@yahoo.com

Phone: +84-913490153

Fax: +84-54-3824901

Hướng nghiên cứu

- Tách chiết, tinh sạch và khảo sát đặc tính của lectin 

- Hoạt tính protein  

 

Chủ nhiệm các đề tài

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo  

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3. Chương trình Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên 

4. Đại học Huế

Đang cập nhật

Công trình

A. Tạp chí trong nước

1. Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Quốc Khang (1997) Tính đa dạng khả năng khai thác và ứng dụng của lectin sinh vật biển Việt Nam. TC Di truyền học và Ứng dụng 1: 33-38. 

2. Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Quốc Khang (1998) Tinh sạch và đặc trưng lý hóa của lectin từ con ngao (Spisula sp.), TC Sinh học 20(2): 131-136.

3. Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Quốc Khang (1998) Tính đa dạng, phân bố và đặc trưrng của lectin nhuyễn thể vùng biển Thừa Thiên Huế, TC Di truyền học và Ứng dụng 2: 30-34.

4. Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Quốc Khang (1998) Tinh sạch, hoạt tính sinh học và khả năng phản ứng tế bào của lectin chai tai tượng (Tridacna elongata), TC Di truyền học và Ứng dụng 2: 32-35.

5. Cao Đăng Nguyên (1998) Điều tra lectin từ các mẫu sinh vật thường gặp ở vùng biển Hải Hậu. TC Sinh học 20(2): 122-127.

6. Cao Đăng Nguyên (1998) Bước đầu điều tra lectin từ nguồn động vật vùng biển Thừa Thiên Huế. TC Sinh học 20(2): 128-130.

7. Cao Đăng Nguyên (2000) Một vài tính chất lý hóa học của lectin cá nheo (Parasilurus asotus), TC Sinh học 22(3b): 149-152.

8. Cao Đăng Nguyên (2000) Đặc trưng của lectin từ cá chình Nhật và cá chình Hoa (Anguilla bengalensis, Anguilla mamorata) vùng biển Thừa Thiên Huế. TC Sinh học 22(3b): 153-158.

 9. Nguyễn Hoàng Lộc, Võ Châu Tuấn, Lê Thị Thính, Cao Đăng Nguyên (2000) Ảnh hưởng của mannitol đến động thái tích lũy lectin trong nuôi cấy callus lúa (Oryza sativa L.). TC Sinh học 22(3b): 92-95.

10. Cao Đăng Nguyên (2003) Đặc trưng của lectin cá trê (Clarias fuscus) ở Thừa Thiên Huế, TC Sinh học 25(1a): 107-111.

11. Nguyễn Thị Hoa, Cao Đăng Nguyên (2008) Điều tra, tinh sạch và tính chất đặc trưng của lectin trong một vài loài thuộc lớp chân bụng sống ở nước ngọt Thừa Thiên Huế, TC Công nghệ sinh học 6(4B): 867-872.

12. Cao Đăng Nguyên, Đặng Thị Thảo, Nguyễn Bá Hai (2010) Xác định một số hợp chất và tác dụng bảo vệ của dịch chiết nấm Hoàng chi trên tế bào nấm men khi bị chiếu tia cực tím. Tạp chí Khoa học ĐH Huế 23(57): 103-113.

13. Cao Đăng Nguyên, Ngô Thị Tường Châu, Trương Lê Phước Nhân (2010) Một số đặc điểm sinh hóa của nấm xích chi (Ganoderma lucidum) nuôi trồng ở Thừa Thiên Huế. TC Công nghệ sinh học 8(3B): 1405-1411.

14. Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Thị Cẩm Hạnh (2012) Điều tra, tinh sạch và tính chất đặc trưng của lectin một số giống đậu cô ve (Phaseolus vulgaris). Tạp chí Khoa học ĐH Huế.

B. Hội nghị quốc gia

1. Cao Đăng Nguyên (1999) Phân bố và động thái của lectin một số loài động vật ở vùng biển Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc. NXB KH và KT, Hà Nội 964-973.

2. Cao Đăng Nguyên (1999) Đặc trưng của lectin từ con trìa mỡ (Mertrix meretrix L.) ở vùng biển Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc. NXB KH và KT, Hà Nội 511-517.

3. Cao Đăng Nguyên (2000) Một số tính chất của lectin từ con trìa mỡ (Mertrix Meretrix L.) ở vùng biển Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học Hội nghị Sinh học quốc gia NXB KH và KT, Hà Nội 427-432.

4. Huỳnh Văn Kiệt, Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Hoàng Lộc (2005) Ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng lên tái sinh in vitro cây cà gai leo (Solanum hainanense), Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, NXB KH và KT, Hà Nội 602-605.

5. Cao Đăng Nguyên (2005) Điều tra, tinh sạch và tính chất đặc trưng của một vài loài trìa sống ở nước ngọt Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, NXB KH và KT, Hà Nội 677-680.  

6. Ngô Anh, Cao Đăng Nguyên, Trần Đình Hùng (2007) Nghiên cứu nấm dược liệu ở Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, NXB KH và KT, Hà Nội 226-229.

7. Nguyễn Thị Hoa, Cao Đăng Nguyên (2007) Nghiên cứu một số thành phần hoạt chất cơ bản trong một số chủng nấm Xích chi (Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst.), Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, NXB KH và KT, Hà Nội 300-304.

8. Cao Đăng Nguyên, Ngô Anh, Văn Thị Yến (2007) Nghiên cứu đặc trưng protein của nấm Hoàng chi (Ganoderma colossum (Fr.) C. F. Baker) đã được nuôi trồng thành công ở Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, NXB KH và KT, Hà Nội 348-350.

9. Cao Đăng Nguyên (2008) Nghiên cứu sự tích lũy pectin, dextrin và đa dạng protein một vài loài nấm Linh chi Ganoderma nuôi trồng. Báo cáo Hội nghị Hóa sinh toàn quốc 847-850.

10. Nguyễn Hồng Vân, Hoàng Tấn Quảng, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Hữu Nhân, Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Hoàng Lộc (2013) Phân lập và xác định tính chất hóa lý của enzyme carboxymethyl cellulase từ Trichoderma asperellum. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc. NXB KH và CN, Hà Nội (Tập 1): 569-573. 

C. Sách

1. Cao Đăng Nguyên, Đỗ Quý Hai (2007) Công nghệ protein. NXB Đại học Huế.

2. Hồ Trung Thông, Lê Văn An, Nguyễn Thị Lộc, Đỗ Quý Hai, Cao Đăng Nguyên (2006) Hóa sinh động vật. NXB Đại học Huế.

3. Đỗ Quý Hai, Nguyễn Bá Lộc, Trần Thanh Phong, Cao Đăng Nguyên (2008) Hóa sinh học. NXB Đại học Huế.

4. Cao Đăng Nguyên, Trần Quốc Dung, Phạm Thị Ngọc Lan (2014) Công nghệ sinh học thực phẩm. NXB Đại học Huế.

5. Cao Đăng Nguyên, Phạm Thị Ngọc Lan (2014) Hóa sinh công nghiệp. NXB Đại học Huế.
 

 

 

Giảng viên

Nhóm nghiên cứu

 

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com