Thông tin cá nhân

Họ và tên

LÊ THỊ HÀ THANH

Chức danh

Giảng viên

Năm sinh

1985

Chuyên môn

Công nghệ sinh học 

2007

Cử nhân, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế

2009

Thạc sĩ, Đại học Huế

   
   

Liên hệ

E-mail: hathanh116@gmail.com

Phone: 054-3826135 / 01222506596

Hướng nghiên cứu

- Nuôi cấy mô-tế bào thực vật và các chất chuyển hóa thứ cấp

Chủ nhiệm đề tài

1. Cấp cơ sở Đại học Huế: Nghiên cứu khả năng tích lũy glycoalkaloid toàn phần của tế bào huyền phù cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance).

Công trình

A. Tạp chí quốc tế

1. Nguyen Hoang Loc, Le Thi Ha Thanh (2011) Solasodine production from cell culture of Solanum hainanense Hance. Biotechnology and Bioprocess Engineering 16: 581-586.

 

B. Hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh, Đoàn Hữu Nhật Bình, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc (2007) Nghiên cứu khả năng tích lũy glycoalkaloid ở callus của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance). Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 229-232.

2. Lê Thị Hà Thanh, Đoàn Hữu Nhật Bình, Nguyễn Hoàng Lộc (2009) Sản xuất glycoalkaloid từ tế bào Solanum hainanense Hance. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, NXB Đại học Thái Nguyên 697-700. 

3. Phạm Thị Ngọc Lan, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Thu Hồng (2013) Một số đặc trưng sinh lý của hai chủng vi khuẩn phân giải protein phân lập từ ao nuôi tôm tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

 

 

 

Giảng viên

Nhóm nghiên cứu

 

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com